ΦΥΣΙΚΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Κραυγή περί δικαίου

Αφού κατά βαρβάρων Γερμανών

δεν θέλησε η Ελλάς να πολεμήσει

δίκαιον βρίσκω τον αποκλεισμόν

και δίκαιον από πείνα να ψοφήσει.Μα το φτωχό το ζώο να πεθαίνει

της πείνας για δική μας μοχθηρία!

Σκεφτείτε το, Λαοί πολιτισμένοι…

Σ’ αυτό, φοβούμαι, γίνεται αδικία.Σεις έχετε εταιρείες για τα ζώα…

Ερεύξομαι προς ταύτας μετά θάρρους:

Ερρέτω ο πταίστης! σώσατε τ’ αθώα

τ’ άλογα, τα μουλάρια, τους γαϊδάρους…Δίκαιον όμως ο οίκτος ν’ απλωθεί

κι εις τους εκ του ποιμνίου του Μεσσία,

κι αθώους κι αυτούς δικαίως να τους δεχθεί

στην Κιβωτό της μέσα η σωτηρία.

Μικέλης Άβλιχος (1844-1917).
Δημοσίευση σχολίου