ΦΥΣΙΚΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

MAΣ ΣΤΗΝΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ!


Το παιχνίδι του «δημοψηφίσματος» ήταν σικέ. Η όλη μεθόδευση έγινε προκειμένου να αναλάβουν την διακυβέρνηση της χώρας μας, απευθείας, οι μεγαλο-χρηματιστές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας! Τα ονόματα Προβόπολος και Παπαδήμας, ως επικεφαλείς της «μεταβατικής» κυβέρνησης, δεν είναι τυχαία τη στιγμή που και τα δύο πρόσωπα έχουν δεσμούς και πλήρη εξάρτηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο μεν Προβόπουλος ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο δε Παπαδήμας ως αντιπρόεδρος της ΕΚΤ.
Η « Συνθήκη για τη Θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης» που ψηφίστηκε με τη συνθήκη της Λισσαβόνας, ως Καταστατικό Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (αναζητήστε το έτσι στο ιντερνέτ) και στο κεφάλαιο ΙΙΙ για την ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ αναφέρει:
«Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙΙ-188 του Συντάγματος, κατά την άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το Σύνταγμα και το παρόν καταστατικό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, ή οποιοδήποτε μέλος των οργάνων λήψεως αποφάσεων των ιδρυμάτων αυτών δεν επιζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή τους οργανισμούς της Ένωσης, από οποιαδήποτε κυβέρνηση κράτους μέλους ή από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οι οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και οι κυβερνήσεις των κρατών μελλών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν την αρχή αυτή και να μην επιδιώκουν να επηρεάζουν τα μέλη των οργάνων λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και εθνικών κεντρικών τραπεζών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.»
Ο απαράβατος όρος, ότι, τον πλήρη έλεγχο θα έχουν οι μεγαλο-χρηματιστές επί των κυβερνήσεων και των κρατών μελών, έχει είδη δρομολογηθεί και από σήμερα έχουμε να κάνουμε με την διακυβέρνηση της Ελλάδας από την παγκόσμια δικτατορία του χρηματιστηριακού κεφαλαίου. Οι ηγεσίες των κόμματων που θα απαρτίζουν, ή που θα συμβάλουν στην μεταβατική κυβέρνηση, πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως τους αξίζει: Ως απροκάλυπτοι πράκτορες του χρηματιστηριακού κεφαλαίου κατά των δικαιωμάτων του Ελληνικού λαού και του Έθνους.
Κάτω τα τσιράκια του χρηματιστηριακού ιμπεριαλισμού Γ. Παπανδρέου, Α. Σαμαρα, Γ. Καραντζαφέρη , Ν. Μπακογιάννη…

http://www.facebook.com/apofasismenoisedrasi
Δημοσίευση σχολίου