ΦΥΣΙΚΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

TO ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ.....

Λεφτά υπάρχουν το 2009
Λεφτά δεν υπάρχουν το 2010
Το χρέος (120% ΑΕΠ) δεν είναι βιώσιμο το 2009
Το χρέος (160% ΑΕΠ) είναι βιώσιμο το 2011
Το χρέος δεν θα ήταν βιώσιμο (180% ΑΕΠ) το 2012, αλλά θα είναι βιώσιμο (120% ΑΕΠ) το 2020
Το κούρεμα είναι καταστροφή τον Ιούνιο του 2011
Το μικρό κούρεμα είναι σωτηρία τον Ιούλιο του 2011
Το μικρό κούρεμα δεν κάνει το χρέος βιώσιμο τον Σεπτέμβριο του 2011
Το μεγάλο κούρεμα είναι η μόνη σωτηρία τον Οκτώβριο του 2011
Τα ταμεία δεν έχουν σάλιο το 2010
Τα ταμεία γίνονται ανθηρά αφού χάσουν το 50% της αξίας των ομολόγων που κατέχουν το 2011
Η συζήτηση για αναδιάρθρωση ισοδυναμεί με συζήτηση για χρεοκοπία την άνοιξη του 2011
Η αναδιάρθρωση κατά 20% είναι default αλλά όχι χρεοκοπία το καλοκαίρι του 2011
Η αναδιάρθρωση κατά 50% δεν είναι ούτε default, παρά μόνο σωτηρία, το φθινόπωρο του 2011.
Το μνημόνιο επαρκεί το 2010
Το μνημόνιο δεν επαρκεί το καλοκαίρι του 2011, αλλά επαρκεί το μεσοπρόθεσμο (Μνημόνιο Β')
Το μεσοπρόθεσμο δεν επαρκεί το φθινόπωρο του 2011, αλλά επαρκεί το νέο μνημόνιο (Γ')
Η ΔΕΗ δεν μπορεί να εισπράττει φόρους το καλοκαίρι του 2011
Η ΔΕΗ εισπράττει φόρους το φθινόπωρο του 2011
Σταθερό φορολογικό σύστημα το 2010 σε βάθος δεκαετίας.
Εννιά αλλαγές του φορολογικού συστήματος έως και το 2011.
Τελευταίες οι περικοπές τον Ιανουάριο του 2010. Τελευταίες οι περικοπές τον Μάιο του 2010, που προστίθενται στις περικοπές του Ιανούαρίου. Τελευταίες οι περικοπές του 2011, που προστίθενται στις περικοπές του 2010...............
Δημοσίευση σχολίου