ΦΥΣΙΚΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Μπουρδόμετρο!

Τά ὅσα ἐκχέονται ἀπό τό «ἕρκος τῶν ὀδόντων» τῶν κυβερνητικῶν μας ταγῶν -καί ὄχι μόνον αὐτῶν-, εἶναι ἀδύνατον να προσμετρηθοῦν. Γι' αὐτό εἶναι ἀνάγκη νά ἀνακαλυφθεῖ ἕνα «κάτι», σάν θερμόμετρο, καί νά ὀνομασθεῖ ... μπουρδόμετρο. Ἀπ' ὅ,τι ἔχω ὑπόψη μου ὁ ὅρος δέν ἀπαντᾶται -παρότι οἱ «μποῦρδες» (=ἀνοησίες, βλακολογίες) εὐδοκιμοῦσαν στόν τόπο μας - σέ κανένα λεξικό, νέο ἤ παλαιό. Δέν διεκδικῶ κανένα copyright. Ἄλλωστε, τόση πνευματική περιουσία μοῦ ἔχουν ἁρπάξει οἱ εἰδικοί ἐπί τά τοιαῦτα «κάποιοι».

Προσφέρω, συνεπῶς, τόν ὅρο αὐτό, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά βρεθεῖ τρόπος μετρήσεως τῶν ἀτελειώτων βατταρισμῶν, ἀχυρωδῶν ἐκφράσεων, ληρημάτων, βδεσματικῶν ἀναλύσεων καί βδελυκτῶν μηνυμάτων. Ἔτσι θά καταστεῖ ἐφικτό νά προσδιορισθεῖ ὁ κορυφαῖος τῆς σήμερον πομφολυγοποιός καί πομφολυγοθήρας πολιτικός ἤ καί ἐρίγδουπος ἀναλυτής ἀπ' ὅσους προωθεῖ τό τηλεοπτικό «ἱερατεῖο».

Τό μπουρδόμετρο εἶναι ἀναγκαῖο ἐνόψει τοῦ ἀπειλουμένου δημοψηφίσματος. Ἴσως ὅμως τά ὅσα κοπρώδη θά λεχθοῦν νά μήν εἶναι δυνατόν νά προσμετρηθοῦν. Ὄντως, ἡ Ἑλλάδα βουλιάζει, τώρα πού ἀλλάζει!

Σαράντος Ι. Καργάκος
Ιστορικός - Συγγραφέας
Δημοσίευση σχολίου